Princípy

Vieme, že ak má strelecká príprava fungovať aj v situáciách ktoré ťažko predpokladať, musí mať vopred daný systém. Profesionálne ovládanie zbrane stojí na 3 základných pilieroch, ktoré sú nutné pre zvládanie krízových situácii.

Teória a taktika
•   poznanie princípov ako zbrane i postupy fungujú. Dôvody, prečo robiť veci práve danými spôsobmi a ako ich v prípade potreby vhodne prispôsobiť.

Prax a kondícia
•   zručnosť v technike ovládania zbrane a jej pravidelné obnovovanie. Pojmy ako svalová pamäť a dril musí poznať každý dobrý strelec.

Hodnoty a psychika
•   sú to, čo pomáha strelcovi rýchlo vyhodnotiť a rozhodnúť sa v krízovej situácii. Uvedomiť si následky ktoré môže spôsobiť a na základe toho správne zvoliť priority.

Koncept výcviku musí tieto základné piliere zohľadňovať. Vieme Vám ponúknuť takýto koncept. Preto sa na našich kurzoch stretnete výhradne s profesionálmi, ktorí vyžívajú široké technické zázemie spoločnosti na zabezpečenie plnohodnotného výcviku. Náš koncept je založený na postupnosti troch krokov:

SENSE
•   (vnímaj) používaj všetky zmysly tak, aby si mal dobrý prehľad o situácii okolo seba a jej okolnostiach. V opačnom prípade tvoja reakcia bude zlá a druhú príležitosť už dostať nemusíš.

THINK
•   (mysli) najsilnejšou zbraňou strelca je jeho mozog. Vyhodnoť situáciu a správne zareaguj, výstrel sa už nedá vziať späť.

DO
•   (konaj) použi nacvičené techniky v konkrétnej situácii. Dodržiavaj všetky zásady bezpečnosti vzhľadom na všetky zúčastnené osoby a ich úlohu v situácii.

Cieľom našich kurzov a výcviku je fyzicky i mentálne pripravovať zodpovedného, samostatne mysliaceho a fungujúceho jednotlivca. Strelca, ktorý bude pripravený na realitu.