Profil spoločnosti

MAB Entertainment s.r.o. je novozaloženou spoločnosťou, ktorá zabezpečuje organizovanie kurzov a školení zameraných na rôzne druhy streľby na profesionálnej úrovni. Prostredníctvom nášho partnera RDA, s.r.o. vám dokážeme ponúknuť vzdelávacie a výcvikové aktivity, strelecké a výcvikové priestory, ako aj potrebnú výzbroj a výstroj. Kurzy a školenia sú určené pre
začiatočníkov, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o tejto netradičnej športovej aktivite, ako aj profesionálov s praktickou skúsenosťou s narábaním so zbraňou a so streľbou samotnou.
Vzdelávacie aktivity vykonáva profesionálny team spoločnosti RDA, s.r.o., ktorá pôsobí na trhu už od roku 2007. Spoločnosť je držiteľom zbrojnej licencie a v potrebnom rozsahu spolupracuje
s príslušnými orgánmi verejnej správy. Kým RDA, s.r.o. sa zaoberá samotnou realizáciou kurzov a školení, MAB Entertainment s.r.o. na seba preberá povinnosti spojené so získavaním nových zákazníkov, marketingovými aktivitami na zahraničných trhoch ako aj so samotnou rezerváciou vybraných programov.